Bộ ba Solitaire

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Board Game ironmanbatman 0

Bộ ba Solitaire

GAME INFO
Trò chơi Tripeaks Solitaire: loại bỏ các thẻ có giá trị cao hơn 1 hoặc thấp hơn sau đó mở thẻ ở phía dưới. Nhận thẻ mở mới bằng cách nhấp vào thẻ ngăn xếp trên cùng (thẻ tiếp theo).

bnr
PLAY NOW!
Video
DO YOU LIKE THIS GAME?

Embed this game

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.