HeX PuzzleGuys

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Puzzles ironmanbatman 0

HeX PuzzleGuys

GAME INFO
Kết nối 4 hình lục giác cùng màu, thật đơn giản!
Kéo và thả các mảnh và kết nối ít nhất 4 hình lục giác cùng màu. Khi bạn ra khỏi không gian, trò chơi kết thúc (may mắn thay, bạn luôn có thể khởi động lại nó!)

bnr
PLAY NOW!
DO YOU LIKE THIS GAME?

Embed this game

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.