Tiền đồn đỏ

Tiền đồn đỏ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Adventure ironmanbatman 0

Tiền đồn đỏ

GAME INFO
Cuối cùng chúng ta đã đáp xuống Sao Hỏa! Tuyển dụng các phi hành gia từ Trái đất để xây dựng tiền đồn martian của bạn. Đầu tư cây trồng từ môi trường sống, tạo ra năng lượng mặt trời, khai thác đá martian và khám phá các công nghệ mới trên đường đi. Với các kỹ thuật quản lý phù hợp, phát triển và phát triển mạnh
Thu hoạch cây trồng từ môi trường sống, tạo ra năng lượng mặt trời, khai thác đá martian và khám phá các công nghệ mới trên đường đi

bnr
PLAY NOW!
DO YOU LIKE THIS GAME?

Embed this game

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.